Plaatsbeschrijving

Bij Aanvang Bouwwerken

Plaatsbeschrijving bij aanvang bouwwerken

Bij een bouwproject (renovatie maar ook nieuwbouw) lopen de aanpalende gebouwen risico op schade. Deze schade kan ontstaan door sloopwerken, funderingswerken, het stutten van de werken, enz. Er bestaat geen wettelijk voorschrift in het bouwrecht dat de opmaak van een plaatsbeschrijving verplicht. Toch is een plaatsbeschrijving, als deze zorgvuldig en degelijk opgesteld werd, een nuttig instrument bij latere discussies. Bouwheer en aannemer hebben er alle belang bij om via de plaatsbeschrijving aan te tonen hoe de situatie eruit ziet, voor en na de uitvoering van de werken.

De plaatsbeschrijving wordt logischerwijze uitgevoerd alvorens de werkzaamheden starten. Om ervoor te zorgen dat dit verslag onweerlegbaar is, wordt de plaatsbeschrijving bijgewoond door alle betrokken partijen of hun gevolmachtigden en wordt het PV door hen allen ondertekend. Dit verslag hoeft niet noodzakelijk uitgebreid te zijn, maar moet wel alle nuttige details bevatten. Foto's zijn vaak een nuttige of zelfs noodzakelijke aanvulling op het document.

Bij Huur en Verhuur - VERPLICHT

Plaatsbeschrijving bij huur en verhuur

De plaatsbeschrijving bij aanvang huur omvat een gedetailleerde beschrijving van elke ruimte in het gehuurde pand. De plaatsbeschrijving bij einde huur houdt in: de teruggave van de gehuurde goederen aan de verhuurder door overhandiging van de sleutels en de raming van de (eventuele) huurschade ten laste van de uittredende huurder. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.