EPB energierprestatie en binnenklimaat

EPB Verslag

Elke nieuwbouwwoning, verbouwing & uitbreiding waarvan de bouwvergunning aangevraagd is na 1 januari 2006 moet voldoen aan de opgestelde EPB normen. Concreet wil dit zeggen dat de woning dient te voldoen aan bepaalde eisen op vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie,... .

EPB Verslaggever

Voorcalculatie en advies
Bijna-energieneutraal (BEN)

Wij maken op basis van de geleverde plannen een voorcalculatie met een uitgebreid verslag over het E-&K-peil en de ventilatievoorzieningen met indien gewenst aanvullend advies. Ook de bouwknopen en tips omtrent luchtdichtheid worden tijdens dit gesprek besproken.

Wilt u een lager E-peil behalen dan het maximaal toegelaten E-peil? Ook hierbij helpen wij u verder en adviseren u welke materialen, installaties,... er dienen gebruikt te worden.

Energieprestatiecertificaat
Energieprestatiecertificaat

Minstens 8 dagen voor de werkzaamheden starten, dienen wij, als uw EPB-verslaggever, een startverklaring in bij het VEA, het Vlaams Energie Agentschap. Bij voltooiing van de werken, ten laatste 6 maanden na oplevering van de werken zal het EPB verslag ingediend worden bij het VEA. Hierna wordt een ernergieprestatiecertificaat 'nieuwbouw' opgemaakt, waarin een kengetal vermeld staat dat een indicatie geeft van de energiezuinigheid van uw woning. Met dit certificaat kunnen dan ook de eventuele subsidies aangevraagd worden.

All Plan blijft doorheen het volledige bouwproces een aanspreekpunt voor vragen en knelpunten. We proberen steeds een geschikte oplossing te formuleren.